Tổng đài IP Grandstream

Liên hệ báo giá

Tổng đài IP Grandstream được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ các trung kế SIPtrunks và  PSTN. Được xây dựng trên nền tảng phần cứng hiệu năng cao và tối ưu hóa phần mềm, tổng đài VoIP Grandstream cung cấp cho người dùng một thiết bị tổng đài đa phương tiện chất lượng cao. Các phiên bản tổng đài IP được ưa chuộng bao gồm:

  • Tổng đài Grandtreamd UCM6202: 500 người dùng tài khoản SIP/30 cuộc gọi đồng thời và 1 giao diện FXS cho điện thoại Analog. Hỗ trợ trung kế 50 SIPtrunks, 2 đường CO-line (PSTN).
  • Tổng đài Grandtreamd UCM6204: 800 người dùng tài khoản SIP/45 cuộc gọi đồng thời và 1 giao diện FXS cho điện thoại Analog. Hỗ trợ trung kế 50 SIPtrunks, 4 đường CO-line (PSTN).
  • Tổng đài Grandtreamd UCM6208: 800 người dùng tài khoản SIP/100 cuộc gọi đồng thời và 2 giao diện FXS cho điện thoại Analog. Hỗ trợ trung kế 50 SIPtrunks, 8 đường CO-line (PSTN).
Danh mục: