Tổng đài IP Yeastar

Liên hệ báo giá

Tổng đài IP Yeastar được thiết kế phù hợp linh hoạt, hiệu năng cao, hoạt động bền bỉ, ổn định. Yeastar cung cấp dòng sản phẩm S series có thiết kế mở kiểu khe cắm, hỗ trợ đa dạng trung kế SIPtrunks/VoIP, và các tùy chọn module giao diện GSM, PSTN, E1, BRI, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp khi kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ.

Các dòng tổng đài VoIP Yeastar được ưa chuộng

  • Tổng đài Yeastar S20: dành cho văn phòng/chi nhánh nhỏ: hỗ trợ tới 20 người dùng/10 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ 20 trung kế SIPtrunks. Các tùy chọn mua thêm module cho 1 giao diện GSM, 4 giao diện COLine, 4 giao diện FXS cho điện thoại bàn analog.
  • Tổng đài Yeastar S50: hỗ trợ tới 50 người dùng/25 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ 50 trung kế SIPtrunks. Các tùy chọn mua thêm module cho 4 giao diện GSM, 8 giao diện COLine, 8 giao diện FXS cho điện thoại bàn analog.
  • Tổng đài Yeastar S100: hỗ trợ tới 100 người dùng/30 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ 100 trung kế SIPtrunks. Các tùy chọn mua thêm module cho 6 giao diện GSM, 16 giao diện COLine, 2 giao diện E1,16 giao diện FXS cho điện thoại bàn analog.
  • Tổng đài Yeastar S300: hỗ trợ tới 300 người dùng/60 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ 100 trung kế SIPtrunks. Các tùy chọn mua thêm module cho 6 giao diện GSM, 24 giao diện COLine, 3 giao diện E1,24 giao diện FXS cho điện thoại bàn analog.
  • Tổng đài IP Yeastar K2: hỗ trợ tới 2000 user/400 cuộc gọi đồng thời, 400 SIPtrunks.
Danh mục: